Motto, misja i wartości firmy


Motto firmy:
„Aby każdy klient miał poczucie należytego zrozumienia swoich potrzeb i dopasowania do nich najnowszych rozwiązań technologicznych w zakresie doboru specjalistycznych maszyn – elektronarzędzi do obróbki blach”.

Misja:
Nowe technologie wkraczają w każdą dziedzinę naszego życia. Przemysł wytycza wciąż nowe drogi rozwoju. Wzrasta zapotrzebowanie na specjalistyczny sprzęt, który ułatwi, zdynamizuje i obniży koszty procesu produkcji przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości wytwarzania. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom sektora przemysłowego, LimTECH dba o to, aby innowacyjne rozwiązania technologiczne zostały optymalnie dopasowane do potrzeb firm produkcyjnych.
Będąc firmą z wieloletnim doświadczeniem, wie jak dobrać odpowiedni profil maszyny do rodzaju działalności gospodarczej. Wiedza teoretyczna wraz z praktyczną znajomością maszyn oraz możliwości ich zastosowania
i wykorzystania pozwala osiągać sukcesy zarówno na płaszczyźnie ekonomii produkcji i jej jakości, jak i na poziomie praktycznej wiedzy z zakresu prawidłowego eksploatowania urządzeń przy ich największej mocy
i wydajności.
LimTECH pragnie, by rozwiązania technologiczne w zakresie elektronarzędzi do obróbki blach były wykorzystywane w szeroko rozumianym przemyśle ciężkim. Jego rozwój, rozumiany jako podnoszenie poziomu usług, wiedzy i umiejętności pracowników oraz zwiększanie i poszerzanie asortymentu produktów, stanowi jedną z najważniejszych misji firmy realizowaną poprzez:
- ciągłe rozszerzanie usług firmy i dopasowywanie ich do potrzeb rynkowych,
- szkolenia pracowników,
- bieżący monitoring świadczonych usług ,
- zorientowanie na klienta i jego zapytania technologiczne.

Wartości:
Działania firmy LimTECH skupiają się wokół wartości, które pozwalają w pełni realizować politykę firmy stabilnej i odpowiedzialnej społecznie. Nasze wartości to więc:
- solidność
- jakość
- niezawodność
Stanowią one bezcenny kapitał rozwojowy, któremu zaufały firmy z całej Polski.

Doskonała jakość oferowanych maszyn, solidność biznesowa i niezawodna wiedza merytoryczna to fundamenty, na których budujemy prestiż firmy. W swoich działaniach pamiętamy o tym, że sukces naszych Klientów jest naszym sukcesem.